Šiemet Užimtumo tarnyba mini darbo biržų sistemų sukūrimo 100-metį ir vienerius Užimtumo tarnybos veiklos metus.

Spalio 10 d. konferencijoje DARBDAVIAI 2019 Užimtumo tarnybos vadovė Ligita Valalytė įteikė padėką Lietuvos statybininkų asociacijai už bendradarbiavimą, sprendžiant sudėtingas piliečių integracijos į darbo rinką situacijas, ir indėlį, įgyvendinant darbo rinkos politiką.

(Užimtumo tarnybos vadovė Ligita Valalytė ir Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas)

Renginys skirtas pristatyti bendradarbiavimo gerąsias patirtis, didinant gyventojų užimtumą, ir Užimtumo tarnybos raidą per veiklos šimtmetį. Kartu su Lietuvos darbdaviais konferencijos metu vykusioje diskusijoje buvo aptariamos efektyvios bendradarbiavimo formos, sprendžiant darbo neturinčių asmenų užimtumo klausimus. Taip pat buvo apdovanoti didžiausi darbdaviai ir asociacijos, labiausiai prisidėję prie užimtumo didinimo per pastaruosius metus.

L. Valalytė konferencijos metu pristatė verslo ir Užimtumo tarnybos bendradarbiavimo sukuriamą vertę bei veiklos rezultatus. Nuo 2002 m. Lietuvos darbdaviai yra aktyviai įtraukiami, priimant sprendimus dėl efektyvesnės veiklos, o šiuo metu Užimtumo tarnyba bendradarbiauja net su 39 000 Lietuvos įmonių. Užimtumo tarnybos vadovė džiaugėsi, kad greitėja laisvų darbo vietų užpildymas, kurio trukmė 2018 m. buvo 82 dienos, kai 2010 m. procesas vidutiniškai trukdavo net 113 dienų. Ji taip pat prabrėžė, kad itin vertina darbdavių indėlį, priimant sprendimus, kokių specialistų labiausiai reikia šiandienos darbo rinkai. Norėdama vis geriau atliepti darbo rinkos poreikius, Užimtumo tarnyba kasmet atlieka 4,5 tūkst. darbdavių apklausą, kurios tikslas - nustatyti, kokių darbuotojų labiausiai trūksta rinkoje. Apklausos rezultatai kiekvienais metais pristatomi abiturientams, prieš jiems renkantis profesiją, ir organizuojant perkvalifikavimą. L. Valalytė taip pat pristatė vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) naudą, vykdant veiklą nuo 2010 iki 2018 m. Rezultatai parodė, kad šiame laikotarpyje, pagal VUI projektus, buvo įsteigtos net 3275 naujos darbo vietos, kurios valstybei atnešė virš 32 000 Eur sumokėtų mokesčių.

(Užimtumo tarnybos vadovė Ligita Valalytė)

1919 m. atkurtos Lietuvos valstybės pirmosios Vyriausybės buvo priimtas Darbo biržų įsteigimą reglamentuojantis įstatymas. 1991 m. kovo 1 d., atkuriant darbo biržų veiklą, buvo įsteigta Lietuvos darbo birža prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - institucija, įgyvendinanti valstybines gyventojų užimtumo garantijas darbo rinkoje bei teikianti darbo rinkos paslaugas ir įgyvendinanti programas bedarbių užimtumui didinti.

2018 m. spalio 1 d. veiklą pradėjo Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Po institucijos reorganizacijos paslaugos gyventojams yra teikiamos 52 klientų aptarnavimo skyriuose, visose Lietuvos savivaldybėse.

Nuotr. aut. Užimtumo tarnyba