Valstybinė darbo inspekcija (VDI) parengė Rekomendacijas darbdaviams kaip apsaugoti riziką susirgti COVID-19 liga patiriančius asmenis nuo užsikrėtimo darbo metu.

 

Darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais bei organizuoti prevencinių priemonių (techninių, medicinos, teisinių, organizacinių ir kitų), skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, įgyvendinimą.

 

Rekomendacijos parengtos įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės COVID19 valdymo strategijos įgyvendinimo priemonių plane 1.2.3 ir 4.4.1 punktuose nurodytas priemones.

 

REKOMENDACIJOS DARBDAVIAMS KAIP APSAUGOTI RIZIKĄ SUSIRGTI COVID-19 LIGA PATIRIANČIUS ASMENIS NUO UŽSIKRĖTIMO DARBO METU

 

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) inf.