Gruodžio 3 d. įvyko Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) Tarybos posėdis, kuriame taip pat dalyvavo Lietuvos pramoninkų konfederacijos (LPK) prezidentas Vidmantas Janulevičius.

 

Posėdžio metu LSA Tarybos nariai kartu su LPK prezidentu apžvelgė asociacijos narystės konfederacijoje naudas ir aptarė tolesnio tarpusavio bendradarbiavimo kryptis. Tarp esminių bendradarbiavimo krypčių – statybų sektoriaus įmonių ES struktūrinės paramos panaudojimo galimybės ir reikalingi pokyčiai statybos darbų viešuosiuose pirkimuose, siekiant užtikrinti sklandų viešųjų pirkimų sutarčių įgyvendinimą valstybiniuose projektuose bei skatinti sąžiningą konkurenciją rinkoje.

 

Pasak LSA prezidento Daliaus Gedvilo, statybų bendrovės šiandien neturi galimybių gauti ES struktūrinę paramą įmonių skaitmeninei transformacijai, naujų įrenginių ir technologijų įsigijimui, o tai nėra sąžininga vienos svarbiausių šalies ūkio šakų atžvilgiu. Projektuojant Lietuvos verslui skirtos ES paramos panaudojimo gaires, statybų sektorius nebuvo priskirtas prie prioritetinių verslo sričių. Dėl šios priežasties valstybėje susidarė paradoksali situacija, kuomet statybos bendrovės, kuriose dirba apie 10% šalies dirbančiųjų, neturi realios galimybės pasinaudoti ES fondų lėšomis, siekiant kelti darbo našumą ir didinti konkurencingumą. Pažymėtina, jog statybos yra mažiausiai struktūrinės paramos gavusi šalies ūkio šaka nuo pat Lietuvos įstojimo į ES pradžios.

 

LSA Tarybos nariai taip pat akcentavo, jog statybos darbų viešuosiuose pirkimuose šiandien vyrauja mažiausios kainos kriterijus: perkančiosios organizacijos, užsakydamos pigiausią produktą, vis dar neįvertina, kokios pasekmės gali laukti rytoj. Tariami lėšų sutaupymai perkant už mažiausią kainą, vėliau išleidžiami stabdant ir „konservuojant“ neužbaigtas statybas, prarandant darbų kokybės garantijas bei iš naujo atliekant viešųjų pirkimų procedūras. LSA narių teigimu, viešųjų pirkimų organizatoriai tinkamai nevykdo realių rinkos kainų stebėsenos ir visą finansinę atsakomybę perkelia projektų įgyvendintojams. Pastebima, kad sąmatų skaičiavimo programų savininkai ir administratoriai, per lėtai vykdo įkainių koregavimo, atsižvelgiant į rinkos paslaugų kainų pokyčius. Tai lemia neįgyvendinamą finansinį projektų pagrindimą ir per mažus biudžetus planuojamuose investiciniuose statybos projektuose.

 

LSA ir LPK bendradarbiavimo veikloje dėmesys taip pat bus skiriamas nelegalaus darbo mažinimui ir Statybininko (STATREG) kortelės diegimui statybų sektoriuje, siekiant skaidrumo rinkoje, sąžiningai ir socialiai atsakingai dirbančio verslo skatinimo. Organizacijų atstovai sutarė, kad ateities tarpusavio bendradarbiavimas turi būti grindžiamas dažniau aptariant LSA aktualijas, LPK vadovams dalyvaujant bendruose pasitarimuose. 

 

Posėdžio metu LSA Tarybos nariai pritarė 3 naujų statybos sektoriaus įmonių prisijungimui prie LSA bendruomenės, patvirtinant jų narystę asociacijoje. Tai - bendrovės ŠILUTĖS POLDERIAI, SANLEDA ir GAUDESTA.