Statybos sektoriaus profesijų darbuotojų poreikis

2020 m. I–III ketvirčius Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje statybos veiklą vykdančios įmonės registravo 16,7 tūkst. laisvų darbo vietų. Tai yra 3,1 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. Pažymėtina, kad šiais metais 24,4 proc. išaugo terminuotų darbų pasiūla, o neterminuotų mažėjo 5,3 proc.

Per tris šių metų ketvirčius daugiausia laisvų darbo vietų registruota keturiuose šalies didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose) – 54,7 proc. visų darbo pasiūlymų, mažiausia – Kazlų Rūdos ir Pagėgių savivaldybėse (mažiau nei dešimt). 

Tuo pačiu laikotarpiu 2020 m. I–III ketvirčiais į Užimtumo tarnybą kreipėsi 16,3 tūkst. asmenų, kurių paskutinė darbovietė buvo statybos veiklą vykdanti įmonė. Tai yra 1,2 tūkst. asmenų arba 7,7 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. Daugiausia darbo ieškančiųjų taip pat registruota keturiuose šalies didžiuosiuose miestuose – 32,9 proc. visų darbo ieškančiųjų.

2020 m. sausio – spalio  mėn. pagal profesijų grupes daugiausia laisvų darbo vietų registruota vandentiekininkams ir vamzdynų montuotojams, kitur nepriskirtiems statybininkams montuotojams ir giminiškų profesijų darbininkams, bei statybininkams. Daugiausia šių profesijų atstovų ieškoma Vilniuje: 42,5 proc. visų darbo pasiūlymų vandentiekininkams ir vamzdynų montuotojams; 29,2 proc. kitur nepriskirtiems statybininkams montuotojams; 16,3 proc. statybininkams. 

2020 m. lapkričio 1 d. Užimtumo tarnyboje buvo registruota 15,9 tūkst. asmenų, kurių paskutinė darbovietė buvo statybos veiklą vykdanti įmonė ir jie galėjo rinktis iš 1,1 tūkst. laisvų darbo vietų, kurias registravo statybos sektoriaus darbdaviai. Tiek laisvų darbo vietų, tiek ieškančiųjų darbo daugiausia registruota didžiuosiuose šalies miestuose: Vilniuje (29,4 proc. visų registruotų statybos įmonių laisvų darbo vietų ir 18,7 proc. – visų ieškančiųjų darbo), Kaune (atitinkamai 23,4 proc., 10,4 proc.), Šiauliuose (atitinkamai 8,4 proc., 2,8 proc.) ir Klaipėdoje (atitinkamai 6,6 proc., 3,4 proc.). 

2020 m. sausio – spalio  mėn. Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje daugiau kaip 500 laisvų darbo vietų registravo keturios statybos veiklą vykdančios įmonės: UAB „CONCRETUM“, UAB „Žilinskis ir Co“, UAB „Versina“, UAB „KAEFER“. TOP 20 statybos įmonių (žr. žemiau) registravo 35,8 proc. visų darbo pasiūlymų pateiktų statybos sektoriaus įmonių.

Statybos sektoriaus profesijose siekiantys įsidarbinti darbo ieškantys asmenys

Darbo neturintys asmenys, pageidaujantys įsidarbinti statybos sektoriaus profesijose identifikuoti pagal Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje nurodytą pageidaujamą profesiją.

2020 m. lapkričio pradžioje darbo pagal statybų sektoriaus profesijas ieškojo daugiausiai vidutinio amžiaus vyrai. Daugiau nei pusė jų (54,4 proc.) turėjo vidurinį išsilavinimą, iš jų 69,3 proc. įgiję profesiją (nebūtinai priskiriamą statybų sektoriui). Tarp asmenų ieškančių statybos sektoriaus profesijų darbo – 65,6 proc. paskutinė darbinė veikla buvo statybos įmonėje. Remiantis Užimtumo specialistų vertinimu, dideles įsidarbinimo galimybes turi 14,3 proc. asmenų.

Kas antras (49,5 proc.) statybų sektoriuje darbo ieškantis asmuo darbo ieško iki 6 mėn. Užimtumo tarnyboje registruotų ilgiau nei du metus vos apie 4,3 proc.; registruotų nuo vienų iki dvejų metų – 17,3 proc.

2020 m. lapkričio pradžioje Užimtumo tarnyboje registruoti darbo neturintys asmenys statybų sektoriuje ieško kvalifikuoto darbo (apie 68 proc.). Nekvalifikuoto darbo ieškojo 26,3 proc. statybų sektoriuje pageidaujančių dirbti asmenų.

Detalus Užimtumo tarnyboje registruotų darbo neturinčių asmenų, pageidaujančių dirbti statybų sektoriuje, sąrašas pagal profesijas ir savivaldybes pateiktas 5 ir 6 priede. Užimtumo tarnybos duomenys rodo, kad didelių įsidarbinimo galimybių asmenų daugiausia yra ieškančių dažytojų ir giminiškų profesijų darbininkų darbo (664 asmenys arba 19,1 proc. visų ieškančių statybos profesijų darbo), dailidžių ir stalių (371 arba 10,7 proc.) bei statybininkų (351 arba 10,1 proc.). Daugiausia didelių įsidarbinimo galimybių asmenų fiksuojama Vilniaus m. ir raj., Klaipėdos m., Visagino ir Jonavos raj. savivaldybėse.

Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos suderinamumas statybos sektoriuje

Vadovai ir specialistai

Užimtumo tarnybos duomenimis 2020 m. sausio – spalio  mėn. fiksuota:

1.   Statybos vadovų bei statybos darbų meistrų ir brigadininkų trūkumas: jiems skirtų darbo pasiūlymų registruota daugiau nei tokio darbo ieškančiųjų. Laisvų darbo vietų statybų vadovams registruota 14,9 proc. daugiau nei tokio darbo ieškančiųjų, darbo pasiūlymų statybos darbų meistrams ir brigadininkams – 45,6 proc. arba 1,5 karto daugiau nei tokio darbo neturinčiųjų.

2.   Statybos architektų, statybos inžinierių ir statybos inžinerijos technikų perteklius: registruota daugiau tokio darbo ieškančių nei jiems skirtų laisvų darbo vietų. Į vieną Užimtumo tarnyboje registruotą statybos architekto laisvą darbo vietą pretendavo 4,1 tokio darbo ieškantieji, statybos inžinieriaus ir statybos inžinerijos techniko – atitinkamai 1,2 ir 1,3 darbo neturinčiųjų.

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, tendencijos išlieka panašios. 2019 m. sausio-spalio mėn. fiksuotas statybos vadovų bei statybos darbų meistrų ir brigadininkų trūkumas: tuo laikotarpiu statybų vadovams skirtų darbo pasiūlymų registruota 55,6 proc. arba 2,3 karto daugiau nei tokio darbo ieškančiųjų, laisvų darbo vietų statybos meistrams ir brigadininkams – 55,1 proc. arba 2 kartus daugiau. Pastebėtina, kad statybos vadovų trūkumas 2020 m. sausio – spalio  mėn. fiksuotas mažesnis nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.


Statybos vadovų trūkumas fiksuotas Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių ir Telšių apskrityse, statybos meistrų ir brigadininkų – visose apskrityje, išskyrus Tauragės ir Marijampolės.

Kvalifikuotų darbininkų grupė

Analizuojant darbo jėgos pasiūlos ir paklausos suderinamumą kvalifikuotų darbininkų grupėje išskirtos profesijų grupės: (1) statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai, (2) statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai, (3) dažytojai, statybinių konstrukcijų valytojai ir giminiškų profesijų darbininkai, (4) metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai, (5) pastatų ir kitokie elektrikai, (6) suvirintojai.

Statybininkų montuotojų ir giminiškų profesijų grupėje 2020 m. sausio – spalio  mėn. fiksuotas darbininkų,  išskyrus dailides ir stalius,  trūkumas: jiems skirtų laisvų darbo vietų registruota daugiau nei tokio darbo ieškančiųjų.

- Statybininkams skirtų laisvų darbo vietų Užimtumo tarnyboje registruota 1,7 karto daugiau nei tokio darbo ieškančiųjų;

- Plytų mūrininkams skirtų laisvų darbo vietų – 1,7 karto daugiau nei tokio darbo ieškančiųjų;

- Akmenų mūrininkams, akmenskaldžiams, akmentašiams ir raižytojams skirtų darbo pasiūlymų – 1,5 karto daugiau nei tokio darbo ieškančiųjų;

- Betonuotojams ir betono apdailininkams skirtų laisvų darbo vietų – 2,8 karto daugiau nei tokio darbo ieškančiųjų;

- Kitur nepriskirtiems statybininkams montuotojams skirtų darbo pasiūlymų – 4,1 karto daugiau nei registruota tokio darbo ieškančiųjų.

2019 m. tuo pačiu laikotarpiu fiksuotas akmenų mūrininkų ir akmenskaldžių perteklius (registruota daugiau darbo neturinčių nei jiems skirtų darbo pasiūlymų), kitų šiai grupei priskiriamų profesijų darbininkų – trūkumas. 2020 m. plytų mūrininkams skirtų darbo pasiūlymų registruota mažiau nei 2019 m., tačiau jų trūkumas darbo rinkoje išliko.

Statybininkų apdailininkų ir giminiškų profesijų grupėje 2020 m. sausio – spalio  mėn.  fiksuotas darbuotojų trūkumas, išskyrus oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių mechanikus bei stiklius.

- Darbininkams izoliuotojams skirtų laisvų darbo vietų Užimtumo tarnyboje registruota 5 kartus daugiau nei tokio darbo ieškančiųjų;

- Grindų ir plytelių klojėjams skirtų laisvų darbo vietų – 1,7 karto daugiau nei tokio darbo ieškančiųjų;

- Vandentiekininkams ir vamzdynų montuotojams skirtų darbo pasiūlymų – 2,3 karto daugiau nei tokio darbo ieškančiųjų;

- Tinkuotojams skirtų laisvų darbo vietų – 2,6 karto daugiau nei tokio darbo ieškančiųjų;

- Stogdengiams skirtų darbo vietų – 3,9 proc. daugiau nei tokio darbo ieškančiųjų;

Lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, šiais metais stogdengiams, vandentiekininkams ir vamzdynų montuotojams skirtų darbo pasiūlymų mažėjo atitinkamai 21 proc. ir 12 proc., tačiau šių profesijų darbininkų trūkumas rinkoje išliko.


Dažytojų, statybinių konstrukcijų valytojų ir giminiškų profesijų darbininkų grupėje 2020 m. sausio – spalio  mėn. registruotas darbuotojų perteklius, išskyrus dažytojus purškėjus ir lakuotojus.

- Dažytojams purškėjams ir lakuotojams skirtų laisvų darbo vietų registruota 1,5 karto daugiau nei tokio darbo ieškančiųjų;

- Dažytojų darbo ieškančiųjų registruota 1,6 karto daugiau nei jiems skirtų darbo pasiūlymų.

2019 m. tuo pačiu laikotarpiu fiksuotas statybinių konstrukcijų valytojų trūkumas. 2020 m. šios profesijos darbuotojų trūkumas neregistruotas.

Metalinių konstrukcijų ruošėjų ir montuotojų bei pastatų ir kitokių elektrikų profesijų grupėse 2020 m. sausio – spalio  mėn. fiksuotas toks darbuotojų trūkumas:

- Metalinių konstrukcijų ruošėjams ir montuotojams skirtų laisvų darbo vietų registruota 2,9 karto daugiau nei tokio darbo ieškančiųjų;

- Pastatų ir kitokiems elektrikams skirtų darbo pasiūlymų registruota 1,7 karto daugiau nei ieškančių tokio darbo.

Lyginant su 2019 m. sausio – spalio  mėn., metalinių konstrukcijų ruošėjams ir montuotojams skirtų laisvų darbo vietų registruota 26,5 proc. mažiau, tačiau šios profesijos darbuotojų trūkumas rinkoje išliko. Pastatų elektrikams skirtų darbo pasiūlymų šiais metais registruota 24,3 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu.

Suvirintojams skirtų laisvų darbo vietų skaičius mažėjo 34,1 proc., lyginant su 2019 m. sausio – spalio  mėn. Registruotų tokio darbo neturinčiųjų skaičius augo 14,2 proc.

Nekvalifikuotų darbininkų grupė

2020 m. sausio – spalio  mėn. fiksuotas nekvalifikuotos darbo jėgos perteklius statybų sektoriuje. Į vieną registruotą laisvą darbo vietą, skirtą nekvalifikuotam pastatų statybos darbininkui, pretendavo 4,6 tokio darbo ieškantieji; į vieną nekvalifikuoto inžinerinių statinių statybos darbininko  laisvą darbo vietą – 5,6 pageidaujantys tokio darbo bedarbiai.

Statybos sektoriaus įmonėms išduoti leidimai ir sprendimai dėl užsieniečių

Iš viso per 2020 m. sausio – lapkričio mėn. statybos sektoriaus įmonėms pagal darbdavių pateiktus prašymus buvo išduota 813 dokumentų, leidžiančių dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, t. y., 14,3 proc. mažiau, nei per tą patį 2019 m. laikotarpį. Sumažėjusį išduotų leidimų dirbti skaičių sąlygojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207  nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 16 d. paskelbtas karantinas, kurio metu užsieniečiams, išskyrus nurodytas išimtis, buvo uždrausta  atvykti į Lietuvos Respubliką.

2020 m. sausio – lapkričio mėn. statybos sektoriaus įmonėms išduoti 339 leidimai dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams pagal darbo sutartį (toliau – leidimai dirbti) ir priimti 474 sprendimai dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams (toliau – sprendimai dėl darbo atitikties). Tuo tarpu, 2020 m. sausio – lapkričio mėn. statybos sektoriaus įmonėms išduota 615 leidimų ir priimta 314 sprendimų. Tai yra šiais metais išduota leidimų beveik 2 kartus mažiau, o sprendimų priimta 1,5 karto daugiau lyginat su tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Ukrainos ir Baltarusijos piliečiams išduota didžioji dalis leidimų dirbti ir sprendimų dėl darbo atitikties tiek 2020 m. sausio – lapkričio mėn., tiek 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.

2020 m. sausio – lapkričio mėn. statybos sektoriaus įmonėms daugiausia prašymų įdarbinti pateikta dėl elektrikų, elektromonterių, betonuotojų, tinkuotojų, plytų mūrininkų, izoliuotojų profesijas turinčių užsieniečių, dėl kurių į Užimtumo tarnybą kreipėsi UAB „RNDV Group“, UAB „Energijos taupymo servisas, UAB „Žilinskis ir Co“, UAB „Mitnija, UAB „Naresta“, UAB „Jaraks, UAB „Izola ir kt. darbdaviai. 2019 m. sausio – lapkričio mėn. daugiausia prašymų įdarbinti pateikta dėl betonuotojų, elektromonterių, plytų mūrininkų, kelio darbininkų, stalių profesijas turinčių užsieniečių, dėl kurių į Užimtumo tarnybą kreipėsi UAB „Statreda“, UAB „Kaminta“, UAB „RNDV Group“, UAB „Žilinskis ir Co“, UAB „Naresta“, UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ ir kt. darbdaviai.

Kaip rodo Užimtumo tarnybos duomenys, šiais metais lyginant su praėjusiais labiausia išaugo skaičius išduodamų leidimų dirbti elektrikais, izoliuotojais ir termoizoliacijos įrengėjais, o sprendimų dėl darbo atitikties – elektrikams ir betonuotojams. Mažėjo leidimų  – kelio darbininkams ir betonuotojams, sprendimų – metalinių konstrukcijų montuotojams, elektromonteriams.

 

Išsamią statybos sektoriaus darbo rinkos apžvalgą rasite ČIA.

 

Užimtumo tarnybos inf.