2020 m. gruodį ekonominių vertinimų rodiklis sumažėjo 3 procentiniais punktais.

 

Ekonominių vertinimų rodiklis, t. y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, 2020 m. gruodį, palyginti su lapkričiu, sumažėjo 3 procentiniais punktais ir sudarė minus 11%. Tam įtakos turėjo blogėjanti situacija dėl koronaviruso COVID-19 pandemijos: gruodį 27% (prieš mėnesį – 24%) respondentų nurodė, kad jų įmonės veiklą apribojo karantinas. Labiausiai pandemijos įtaką jautė prekybos (36%, lapkritį – 32%) ir paslaugų sektorius (35%, lapkritį – 32%), mažiau – pramonės (14%, lapkritį – 12%) ir statybos (18%, lapkritį – 14%). Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 9, prekybos – 5, statybos – 4 procentiniais punktais. Vartotojų ir pramonės pasitikėjimo rodikliai padidėjo 1 procentiniu punktu.

 

Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su 2019 m. gruodžiu, sumažėjo 14 procentinių punktų. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 37, prekybos – 15, statybos – 6, vartotojų – 4, pramonės – 1 procentiniu punktu.

 

Statybos pasitikėjimo rodiklis

 

Statybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad gruodį, palyginti su lapkričiu, verslo tendencijos statybos sektoriuje suprastėjo. Statybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pesimistiška darbuotojų skaičiaus prognozė.

 

Nors 60% įmonių vadovų prognozavo, kad darbuotojų skaičius artimiausiu metu nesikeis, tačiau nuo 31 iki 35% padaugėjo manančiųjų, kad jis mažės. Blogesnė ir statybos darbų užsakymų prognozė: mažiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 42% apklaustų įmonių vadovų, 4% – prognozavo, kad užsakymų daugės (lapkritį – atitinkamai 41 ir 6%). Dauguma (84%) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 9% – kad didės.

 

Gruodį statybos darbų paklausą daugiau nei pusė (56%) apklaustų įmonių vadovų vertino kaip pakankamą, tačiau nuo 42 iki 43% padidėjo įmonių vadovų dalis, teigiančių, kad statybos darbų paklausa nepakankama. Statybos darbų apimties tendencijos suprastėjo: 34% apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų sumažėjo, 15% – nurodė, kad padaugėjo (lapkritį – atitinkamai 30 ir 22%).

 

Statistikos departamento inf.