Sausio 22 d. įvyko nuotolinis LSA Tarybos posėdis, kuriame buvo aptartas pasirengimas ateinančiam LSA visuotiniam narių susirinkimui ir minimalaus statybos sektoriaus darbo užmokesčio įvedimas Lietuvoje, taip pat į LSA narius priimtas naujas narys.

 

Šį pavasarį vyksiančiame LSA visuotiniame narių susirinkime greta privalomų metinių klausimų taip pat bus renkama nauja asociacijos Taryba, kadangi baigiasi įstatuose numatytas 4 metų Tarybos kadencijos terminas.

 

Posėdžio metu LSA Taryba taip pat aptarė, kad visuotinio susirinkimo pirmoje dalyje galėtų būti sprendžiami darbotvarkės klausimai, o antroje dalyje svečių vyktų renginio pasisakymai bei diskusijos apie sektoriaus aktualijas.

 

Galutinius sprendimus dėl visuotinio narių susirinkimo datos ir darbotvarkės.

 

Posėdyje dalyvavęs Latvijos statybininkų asociacijos prezidentas Normunds Grinbergs LSA Tarybai pristatė, kaip Latvijoje buvo sudaromas nacionalinis kolektyvinis susitarimas ir įvedamas minimalus šakinis statybos sektoriaus darbo užmokestis. Tarybos nariai diskutavo apie tai, jog pasinaudojus Latvijos patirtimi, būtų galima inicijuoti diskusijas dėl minimalaus šakinio statybos sektoriaus darbo užmokesčio taikymo Lietuvoje, siekiant sukurti geresnes sąlygas konkuruoti sąžiningoms įmonėms viešuosiuose pirkimuose bei kovoti su „šešėliu“.

 

Į LSA bendruomenę asociacijos Tarybos sprendimu buvo priimtas naujas narys – bendrastatybinius darbus vykdanti įmonė UAB „Inrufas“.