2020 m. šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 48,7 mlrd. EUR, remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

2020-aisiais, veikiama pandemijos, ekonomika susitraukė – palyginti su 2019 m., realusis BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo neigiamas ir sudarė –1,3% BVP pokyčiui didžiausią neigiamą įtaką 2020 m. darė apgyvendinimo ir maitinimo bei transporto ir saugojimo įmonių veiklos rezultatai.

2020 m BVP ketvirčių realieji pokyčiai (pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką ir, palyginti su praėjusiu laikotarpiu) buvo netolygūs ir sudarė: I ketv. – 0,0%, II ketv. – minus 5,9%, III ketv. – 3,8%, IV ketv. – 1,2%.

2020 m. Lietuvoje užfiksuota metinė (2020 m. gruodį, palyginti su 2019 m. gruodžiu) 0,2% infliacija.

Per 2020 m. statybos įmonės šalyje atliko darbų už 3,3 mlrd. EUR, tai 3% palyginamosiomis kainomis mažiau nei 2019 m. Pastatų statybos darbų atlikta 8,4% mažiau, o inžinerinių statinių statybos darbų – 3,5% palyginamosiomis kainomis daugiau nei 2019 m.

Daugiausia atlikta inžinerinių statinių statybos darbų (47% visų šalyje atliktų darbų), negyvenamųjų pastatų ir gyvenamųjų pastatų statybos darbų dalys sudarė atitinkamai 34 ir 19% šalyje atliktų darbų.

Užsienyje atlikta statybos darbų už 396 mln. EUR, tai 0,8% palyginamosiomis kainomis daugiau nei 2019 m.

Nepaisant COVID-19, veikiančių ūkio subjektų skaičius šalyje 2020 m. ūgtelėjo 0,7%. Įregistruota 9 801 ūkio subjektu daugiau, negu išregistruota.

2020 m. Lietuvoje buvo įregistruoti 13 342 ūkio subjektai, arba 5% daugiau negu 2019 m. 

2021 m. sausio 1 d. duomenimis, statybų sektoriuje veikia 9364 ūkio subjektai.

Beveik ketvirtadalis ūkio subjektų (22,5%) šalyje užsiėmė didmenine ar mažmenine prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu. Dauguma (82,6%) veikiančių ūkio subjektų turėjo mažiau negu 10 darbuotojų, juose dirbo 16,2% visų dirbančiųjų.

Pagal pajamų dydį vyrauja ūkio subjektai per metus gaunantys iki 0,3 mln. EUR pajamų (78,5%). Ūkio subjektai, kurie per metus gauna daugiau kaip 40 mln. EUR pajamų, sudaro 0,3% visų veikiančių ūkio subjektų.

Per devynis 2020 m. mėnesius Lietuvos įmonės uždirbo 5,1 mlrd. EUR ikimokestinio pelno – 6,4% daugiau nei per atitinkamą 2019 m. laikotarpį.

Pelnas prieš mokesčius labiausiai padidėjo energetikos (90 mln. EUR, arba 43%), o labiausiai sumažėjo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų (89 mln. EUR, arba daugiau nei 5 kartus) sektoriuose.

Vidutinis įmonių pelningumas siekė 5,7%, t. y. vienas pajamų euras uždirbo 5,7 euro cento. Palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, pelningumas išliko nepakitęs. Pelningiausiai dirbo verslo paslaugų (be pagrindinių buveinių veiklos) bei energetikos įmonės, kurių pelningumas siekė atitinkamai 19,4 ir 12,7%.

Mažiausiai pelningos buvo socialinių paslaugų įmonės – jų pelningumas sudarė 2,7%.

 

Su išsamiais 2020 m. šalies ekonominiais ir socialiniais rodikliais galite susipažinti ČIA.

 

Lietuvos statistikos departamento inf.