2020 m. ketvirtąjį ketvirtį baigti statyti 2 209 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 12,4% daugiau nei 2019 m. atitinkamą ketvirtį.

 

Per ketvirtį pastatyta 2 032 nauji gyvenamieji namai su 4 435 būstais, iš jų 51,3% – individualiuose namuose. Baigtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 425,8 tūkst. m² ir buvo 18% didesnis nei 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį. Vidutinis būsto naudingasis plotas individualiame name buvo 130,7 m², buto daugiabutyje – 59,4 m². 

 

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį 49,1% baigtų statyti naujų gyvenamųjų būstų buvo Vilniaus m. sav., 9,8% – Kauno m. sav., 7,3% – Klaipėdos r. sav.

 

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį baigti statyti 177 nauji negyvenamieji pastatai, kurių bendrasis plotas sudarė 336,4 tūkst. m² ir buvo 0,9% mažesnis nei 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį.

 

Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (180,1 tūkst. m²) bei naujų įstaigų pastatų (68 tūkst. m²).

 

35,4% pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo Vilniaus m. sav., 14,5% – Akmenės r. sav., 12,5% – Kauno r. sav.

 

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį pradėti statyti 2 804 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 28,2% daugiau nei 2019 m. atitinkamą ketvirtį. 

 

Per ketvirtį pradėti statyti 2 632 nauji gyvenamieji namai su 5 506 būstais, iš jų 53,2% –individualiuose namuose. Pradėtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 530,1 tūkst. m² ir buvo 41,2% didesnis nei 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį. 

 

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį 37,5% visų pradėtų statyti būstų buvo Vilniaus m. sav., 17,5% – Kauno m. sav., 8,4% – Vilniaus r. sav.

 

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį pradėta statyti 172 nauji negyvenamieji pastatai; jų bendrasis plotas sudarė 296,1 tūkst. m² ir buvo 17% didesnis nei atitinkamą 2019 m. ketvirtį.

 

Daugiausia pagal bendrąjį plotą pradėta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (119,3 tūkst. m²) bei naujų prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (76,1 tūkst. m²). 

 

24,9% visų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo pradėta statyti Vilniaus m. sav., 16,9% – Kauno r. sav., 14,9% – Klaipėdos m. sav.

 

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį išduota 2 641 statybos leidimas naujiems pastatams statyti, tai 38,3% daugiau nei 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį. 

 

Naujiems gyvenamiesiems pastatams statyti išduota 2 417 leidimų, arba 42,8% daugiau nei prieš metus. Vyrauja individualių gyvenamųjų namų statyba – jiems statyti išduota 99% visų leidimų. Leista statyti 2 833 naujus individualius namus, kurių numatytas naudingasis plotas bus 34,9% didesnis, ir 42 naujus daugiabučius namus, kurių naudingasis plotas bus 7,1% didesnis nei 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį. Taip pat leista statyti 2 gyvenamosios paskirties pastatus (bendrabučius), skirtus gyventi įvairių socialinių grupių asmenims, kurių naudingasis plotas sudarys 4,9 tūkst. m².

 

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį išduota 224 leidimai naujiems negyvenamiesiems pastatams statyti, tai 2,8% daugiau nei 2019 m. atitinkamą ketvirtį. Leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų numatytas bendrasis plotas – 16,5% mažesnis nei prieš metus. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (30,1%) bei prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (21,2%).

 

Statistikos departamento inf.