2020 m. baigti statyti 7 425 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 3,6% daugiau nei 2019 m.

 

Baigta statyti 6 821 naujas gyvenamasis namas, juose įrengta 13 903 būstai. Baigtų statyti naujų gyvenamųjų namų skaičius, palyginti su 2019 m., padidėjo 4,8%, būstų juose skaičius – 10,6%, būstų naudingasis plotas – 5,3%. 2020 m. vyravo individualiųjų namų statyba – 54,8% pastatytų būstų buvo individualiuose namuose. Vidutinis būsto naudingasis plotas individualiame name buvo 131,9 m², buto daugiabutyje – 57,7 m². Baigtas statyti vienas gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis), skirtas gyventi įvairių socialinių grupių asmenims. Naudingasis pastato plotas sudaro 1,7 tūkst. m².

 

2020 m. baigti statyti 603 nauji negyvenamieji pastatai. Jų bendrasis plotas sudarė 1,2 mln. m², tai 7,5% daugiau nei 2019 m. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (486,8 tūkst. m²) bei įstaigų pastatų (351,7 tūkst. m²).

 

2020 m. pradėta statyti 8 674 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 29% daugiau nei 2019 m.

 

2020 m. pradėti statyti 8 099 nauji gyvenamieji namai su 15 996 būstais, iš jų 55,7% – individualiuose namuose. Pradėtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarys 1,6 mln. m² ir bus 31,9% didesnis nei 2019 m. Taip pat pradėti statyti 2 nauji gyvenamosios paskirties pastatai (bendrabučiai), kurių naudingasis plotas sudarys 0,5 tūkst. m².

 

2020 m. pradėti statyti 573 nauji negyvenamieji pastatai; jų bendrasis plotas sudarys 1 mln. m² ir bus 23,6% mažesnis nei 2019 m. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pradėta statyti naujų pramoninių pastatų (357,6 tūkst. m².) bei įstaigų pastatų (216,6 tūkst. m²).

 

2020 m. išduota 8 419 statybos leidimų naujiems pastatams statyti, tai 21,4% daugiau nei 2019 m.

 

7 568 leidimai, arba 89,9% visų leidimų, išduota gyvenamiesiems pastatams statyti, t. y. 24,7% daugiau nei 2019 m. Leistuose statyti 9 065 gyvenamuosiuose namuose bus įrengti 15 155 būstai, palyginti su 2019 m., leistų statyti būstų skaičius sumažėjo 0,7%. Leista statyti 8 915 individualių namų, 150 daugiabučių namų ir 7 gyvenamosios paskirties pastatus (bendrabučius).

 

2020 m. išduota 851 leidimas naujiems negyvenamiesiems pastatams statyti, t. y. 1,6% mažiau nei 2019 m. Leistų statyti negyvenamųjų pastatų bendrasis plotas sudarys 1,5 mln. m2, t. y. 4,9% mažiau nei prieš metus. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (39,7%) bei įstaigų pastatų (15,3%).

 

 

Statistikos departamento inf.