Kovo 3 d. įvyko nuotolinis Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) Socialinių klausimų ir darbų saugos komiteto posėdis, kuriame buvo aptarti LSA pasiūlymai VDI ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl darbų saugos mokymų ir instruktavimo darbo vietoje nuostatų tobulinimo.

 

Posėdžio metu LSA Kompetencijų vertinimo skyriaus vadovas Robertas Encius pristatė darbuotojų mokymo ir instruktavimo statyboje problematiką. Šiuo metu darbdaviai darbų saugos moko skirtingai, todėl darbuotojai realių darbų saugos žinių gali neturėtiSiekiant, kad darbuotojai turėtų reikiamas žinias, o darbdaviai nebūtų verčiami būti mokyklomis, LSA nuomone, būtina aiškiau atriboti mokymąsi nuo instruktavimo ir leisti darbdaviams vadovautis akredituotų mokymo organizacijų išduotais darbų saugos žinias patvirtinančiais dokumentais, laikant juos tinkama mokymo pareigos įvykdymo alternatyva.

 

Komiteto nariai bendru sutarimu nutarė, jog idėja iš principo yra teisinga ir pakels darbų saugą į aukštesnį lygį bei užtikrins tam tikrą saugos žinių standartą. Darbų saugos žinių tikrinimo periodiškumas galėtų būti 3-5 metai. Taip pat būtina centralizuota duomenų bazė darbų saugos informacijai kaupti, suteikiant darbdaviams galimybę šia baze naudotis. Tokios duomenų bazės funkciją galėtų atlikti ir LSA valdoma STATREG sistema. 

 

Jei esate įsigilinęs į darbų saugos mokymų ir instruktavimo problemas, kviečiame pareikšti savo nuomonę, užpildant anoniminę apklausos anketą šiuo adresu:

http://www.manoapklausa.lt/apklausa/1264173824