KADA 2020 m. sausio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL LRV nutarimo „Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo pakoreguoti projekto nuostatą, kad „Paskutinis atliktų statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktas turi būti ne mažesnis kaip 5 procentų statybos rangos darbų vertės. Už atliktus statybos rangos darbus pagal paskutinį aktą apmokama, kai statybos rangovas Projekto administratoriui pateikia dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas“.

Asociacijos nuomone, statybos metu gali susidaryti įvairiausių situacijų, dėl kurių paskutinis darbų etapas bus mažesnis kaip 5 proc. Pagal Civilinį kodeksą užsakovas privalo priimti darbus ir už juos atsiskaityti. Teisės aktuose nėra numatyta pagrindo atsisakyti priimti ir apmokėti darbus, jeigu jų vertė mažesnė kaip 5 proc. Todėl šiuo LRV nutarimu būtų paneigta rangovo teisė gauti atlyginimą už tinkamai atliktus darbus. Be to, Civilinis kodeksas turi aukštesnę galią už LRV nutarimą, todėl tokiu reguliavimu bus užprogramuotas teisinis prieštaravimas.