KADA  2020 m. sausio mėn.
KAM  Lietuvos pramoninkų konfederacijai
DĖL  LR Viešųjų pirkimų įstatymo projekto
APRAŠYMAS Asociacija pateikė siūlymus Viešųjų pirkimų įstatymo projektui, kurį parengė Respublikos Prezidento kanceliarija. Asociacija pritaria siūlomai viešųjų pirkimų centralizavimo idėjai, kadangi tokiu būdu galima sumažinti perkančiųjų organizacijų įtaką ir apskritai žmogiškojo faktoriaus įtaką pirkimo procesui.

 

Asociacija taip pat pateikė pasiūlymus, kurie didintų viešųjų pirkimų skaidrumą ir sąžiningą konkurenciją, padėtų sustabdyti kainos mažinimo „lenktynes“ ir manipuliacijas kai taikomas mažiausios kainos metodas. Asociacija pasiūlė:

        1. Siaurinti mažiausios kainos metodo taikymą;

        2. Įpareigoti perkančiąsias organizacijas, prieš vykdant pirkimus, visapusiškai įvertinti, ar statinio statybos skaičiuojamoji kaina atitinka rinkos kainas, galiojančias pirkimo vykdymo metu.

        3. Sukurti tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų ir ekonominio naudingumo kriterijų katalogą viešuosiuose pirkimuose.

        4. Parengti su statybos sektoriaus asociacijomis suderintas standartines projektavimo, rangos ir statybos techninės priežiūros sutarčių sąlygas.

        5. Viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad objektuose nuo 3 mln. sąmatinės vertės perkančioji organizacija samdytų konsultantą, kuris padėtų jai organizuoti projektavimo ir statybos darbų pirkimus.

        6. Viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad perkančioji organizacija reikalautų iš rangovo įrodyti, ar rangovas turi kompetentingus darbuotojus.

        7. Viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad perkančioji organizacija vertintų rangovo darbuotojams mokamo darbo užmokesčio vidurkį.

        8. Viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad sąmatose būtų išskiriamos išlaidos darbų saugai ir sąmatą galima būtų įvertinti atskirai be šių išlaidų. Taip pat formuoti praktiką, kad būtų vertinamos investicijos darbų saugai, kaip ekonominio naudingumo kriterijus, ir suteikiami už tai papildomi balai.

        9. Viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad perkančioji organizacija reikalautų rangovų atskleisti pelno maržą ir atmestų pasiūlymą, jeigu pelno marža yra mažesnė nei tam tikras proc.

        10. Skatinti perkančiąsias organizacijas aktyviau naudotis teise reikalauti, kad tiekėjai pagrįstų neįprastai mažą pasiūlytą kainą.

        11. Viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad perkančioji organizacija atmestų pasiūlymą su pačia mažiausia kaina.

        12. Koreguoti mažiausios kainos metodo reglamentavimą, numatant tiekėjams galimybę pateikti perkančiajai organizacijai argumentus dėl kitų rangovų kainų nepagrįstumo.

        13. Pakeisti LR viešųjų pirkimų įstatymą numatant, kad perkančiosios organizacijos privalėtų pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimui skirtų lėšų sumą, jeigu tokia yra. Kol įstatymas nepakeistas, pereinamuoju laikotarpiu per rekomendacijas ir gaires formuoti viešuosiuose pirkimuose praktiką, kad perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytų pirkimui skirtų lėšų sumą, jeigu tokia yra.

        14. Kuo greičiau pradėti taikyti BIM (statinio informacinį modeliavimą). Kol valstybė nesukūrė savo sistemos, skatinti perkančiąsias organizacijas taikyti BIM, pasinaudojant kitais rinkoje prieinamais BIM taikymo produktais.