KADA 2020 m. kovo mėn.
KAM

L.e.p. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrui

Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui

LR Seimo ekonomikos komitetui

LR Seimo aplinkos apsaugos komitetui

Viešųjų pirkimų tarnybai

DĖL Garantinių prievolių užtikrinimo
APRAŠYMAS

Asociacija prašo pakeisti garantinių prievolių užtikrinimo reguliavimą taip, kad rangovas turėtų teisę reikalauti pakeisti mokėjimo atidėjimą į kitą užtikrinimo priemonę - draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimą ar kredito įstaigos garantiją, taikant šį reguliavimą ne tik į ateitį, bet ir sutartyse, kurios buvo sudarytos anksčiau.

Asociacija atkreipė dėmesį, kad mokėjimo atidėjimas, kaip garantinių prievolių užtikrinimo priemonė, net ir stabilios ekonomikos laikotarpiu rangovams yra problemiškas, kadangi nuo didelių sąmatinių sumų susidaro pakankamai dideli mokėjimų sulaikymai (ypač kai rangovas turi ne vieną objektą). Karantino ir faktiškai jau prasidėjusios pasaulinės ekonominės krizės laikotarpiu verslui gyvybiškai svarbu stabilizuoti finansinius srautus. Todėl mokėjimo atidėjimas yra pati blogiausia ir didžiausią grėsmę rangovams kelianti užtikrinimo priemonė, kadangi sumažina apyvartines lėšas. Šiuo metu ES projektus administruojančios organizacijos yra sulaikiusios didžiules sumas, kurias realiai gavo iš ES. Jeigu šiomis lėšomis rangovai galėtų naudotis, tai būtų didžiulė paspirtis statybos verslui, o kartu ir visai ekonomikai, kadangi statybos sektorius yra tampriai susijęs su kitomis ūkio šakomis.