KADA 2020 m. balandžio mėn. 
KAM

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

LR Aplinkos ministerijai

UAB "Investicijų ir verslo garantijos"

DĖL INVEGA priemonių taikymo
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo išplėsti INVEGA priemonių taikymo galimybes, panaudojant INVEGA garantijas:

·       rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymui užtikrinti pagal LR statybos įstatymo 41 straipsnį;

·       pasiūlymo galiojimo bei sutarties įvykdymo užtikrinimui statybos darbų viešuosiuose pirkimuose;

·       sutarties įvykdymo užtikrinimui eksportuojant statybos darbus į užsienio valstybes.

 

Faktiškai jau prasidėjusios pasaulinės ekonominės krizės metu rangovams vis sunkiau ir brangiau gauti užtikrinimus iš finansų įstaigų. Mokėjimo atidėjimas rangovams yra problemiškas, kadangi nuo didelių sąmatinių sumų susidaro pakankamai dideli mokėjimų sulaikymai ir sumažėja apyvartinės lėšos. Todėl valstybės pagalba verslui paminėtose srityse būtų labai reikšminga.