KADA 2020 m. balandžio mėn.
KAM

LR Ministrui Pirmininkui                

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrui

L.e.p. LR Ekonomikos ir inovacijų ministrui

LR Energetikos ministrui

LR Susisiekimo ministrui

LR Vidaus reikalų ministrei

LR Krašto apsaugos ministrui

LR Sveikatos apsaugos ministrui

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrui

LR Žemės ūkio ministrui

LR Aplinkos ministrui

LR Finansų ministrui

DĖL Ekonomikos skatinimo priemonių
APRAŠYMAS

Asociacija pritaria valstybės parengtoms ekonomikos skatinimo priemonėms (subsidijos darbo užmokesčiui; mokesčių atidėjimai; įvairių formų paskolos, paskolų garantijos). Tačiau asociacijos nuomone būtina dar viena ekonomikos skatinimo priemonė – tai valstybės užsakymai verslui.

 

Statybos sektoriuje valstybė yra didžiausias užsakovas, kurio potencialių užsakymų spektras yra labai didelis. Todėl statybos sektorius yra ypatingoje padėtyje ta prasme, kad per jį valstybė gali dalinai stabilizuoti ekonomiką. Kadangi statybos sektorius yra tampriai susijęs su kitais verslais, todėl valstybės užsakymų lėšos ekonominių ryšių grandinėje pateks ir į kitus verslo sektorius. Taip bus skatinamas ne tik statybų sektorius, bet ir nemaža dalis kitų verslų.

 

Asociacijos nuomone, svarstytini šie projektai:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija: Elektros tinklų tiesimas ir atnaujinimas, kitų infrastruktūros objektų vystymas, atominės elektrinės uždarymo darbai, energinio efektyvumo plėtros projektų parengimas ir įgyvendinimas.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija: Kelių tiesimas ir remontas, regioninių kelių asfaltavimas, naujų geležinkelio atšakų tiesimas, pasirengimas naujo oro uosto tarp Vilniaus ir Kauno statybai, kitų infrastruktūros objektų vystymas.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija: Civilinės saugos pastatų statyba (atsižvelgiant į pastarojo laikmečio padiktuotus poreikius), pasienio infrastruktūros statinių statyba ir renovacija, laisvės atėmimo pastatų renovacija, socialinio būsto įsigijimas.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija: Krašto apsaugos infrastruktūros statinių statyba, senų pastatų renovacija.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija: Sveikatos priežiūros pastatų statyba ar rekonstrukcija (atsižvelgiant į pastarojo laikmečio padiktuotus poreikius), senų pastatų renovacija.

Lietuvos Respublikos socialinių reikalų ir darbo ministerija: Socialinės globos pastatų statyba ar rekonstrukcija (atsižvelgiant į pastarojo laikmečio padiktuotus poreikius), esamų pastatų renovacija.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija: Mokymo įstaigų, jų bendrabučių bei kitų senų pastatų renovacija; pastų rekonstrukcija (atsižvelgiant į pastarojo laikmečio padiktuotus poreikius).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija: Melioracijos tinklų bei hidrotechnikos statinių atnaujinimas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija: Plano parengimas, kokia bus renovacijos kryptis, jeigu daugiabučių gyventojai dėl lėšų trūkumo pristabdys daugiabučių renovaciją; skubus reikalingų tam teisės aktų parengimas.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija: Viešųjų pirkimų procedūrų peržiūra, maksimaliai jas trumpinant (pvz. pasiūlymų įvertinimo ir pranešimo apie tai tiekėjams termino sutrumpinimas), greitesnio atsiskaitymo už atliktus darbus užtikrinimas.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija: Statybos darbų finansavimo šaltinių užtikrinimas, finansavimui reikalingų ES.