KADA 2020 m. balandžio mėn.
KAM

LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijai 

Užimtumo tarnybai

Valstybinei darbo inspekcijai

DĖL Prastovos paskelbimo ir darbo užmokesčio kompensavimo
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad dėl juridiškai neaiškios situacijos, kuri susidarė forminant prastovas. LR Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr.207 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” karantinas buvo paskelbtas nuo kovo 16 d. Būtent nuo šios datos buvo masiškai forminamos prastovos, vadovaujantis tuo metu galiojusia Darbo kodekso 47 straipsnio redakcija. Tačiau kodekso 47 straipsnio pakeitimas, įteisinęs atskirą ir savarankišką prastovų pagrindą - ekstremalią situaciją ar karantiną - įsigaliojo tik kovo 19 d., kuomet didelė dalis prastovų jau buvo įforminta.

Valstybės kompensacijas už prastovas numatantys teisės aktai yra tiksliai susieti su kovo 19 d. įsigaliojusiais Darbo kodekso pakeitimais, o ne bendrai su prastovomis, kaip tokiomis. Tad neaišku, ar įmonės, kurios prastovą paskelbė pagal kovo 16 d. galiojusią kodekso redakciją, gali gauti darbo užmokesčio kompensaciją. 

 

Kovo 16 d. prastovos faktiškai buvo skelbiamos dėl karantino, kuris ir yra pagrindu gauti kompensaciją, nors ir pagal vėliau įsigaliojusius teisės aktus. Asociacijos nuomone, kitoks kovo 16 d. paskelbtų prastovų interpretavimas būtų nesąžiningas įmonių atžvilgiu.