KADA 2020 m. balandžio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL

LR Vyriausybės pasitarimo protokolo projekto dėl privalomo bendradarbiavimu pagrįsto statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų taikymo viešojo sektoriaus statinių ar jų dalių projektavime ir statyboje

APRAŠYMAS

Asociacija siūlome koreguoti kriterijus, pagal kuriuos nuo 2020 m. liepos 1 d. privaloma taikyti BIM metodus:

1) atsisakyti kriterijaus dėl 12 mėn. projekto rengimo trukmės, kadangi šis kriterijus neturi jokio ryšio su poreikiu taikyti BIM. Ne projektavimo trukmė, o statomo objekto specifika nulemia BIM taikymo poreikį. Projektavimo trukmė tik tam tikrais atvejais gali netiesiogiai atspindėti objekto sudėtingumą, tačiau nebūtinai ir ne visais atvejais. Be to, 12 mėn. projektavimo trukmė praktikoje yra reta, o tai reikštų, kad pagal šį kriterijų BIM metodai būtų taikomi labai retai.

2) mažinti kainos ribą iki 3 mln. Nėra jokio pagrindo nustatyti aukštą kainos ribą, tokiu būdu ne skatinant, bet ribojant BIM taikymą. Asociacija siūlo 3 mln. kainos ribą taikyti vienodai tiek pastatams, tiek inžinieriniams statiniams, kadangi statinio rūšis pati savaime a priorinenulemia poreikio taikyti BIM - būtina įvertinti kiekvieną atskirą objektą ir situaciją. Asociacija taip pat siūlo nuo 2021 m. sausio 1 d. BIM taikyti visuose valstybiniuose objektuose nuo 3 mln. vertės.