KADA 2020 m. gegužės mėn.
KAM LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
DĖL INVEGA priemonių taikymo
APRAŠYMAS

Asociacija pakartotinai pasiūlė išplėsti INVEGA priemonių taikymo galimybes, panaudojant šiems užtikrinimams:

1) pasiūlymo galiojimo bei sutarties įvykdymo užtikrinimui statybos darbų viešuosiuose pirkimuose;

2) sutarties įvykdymo užtikrinimui eksportuojant statybos darbus į užsienio valstybes;

  1. draudimo garantijų pergarantavimui;
  2. valiutų kurso svyravimo rizikos draudimui.

Ekonominės krizės metu rangovams vis sunkiau ir brangiau gauti užtikrinimus iš finansų įstaigų, kadangi statybos sektorius nebelaikomas tokiu perspektyviu, kaip anksčiau. Todėl valstybės pagalba verslui šiose srityse būtų labai reikšminga. 

Viena iš ekonominės krizės mažinimo priemonių yra eksporto skatinimas. Be to, Lietuvos bendrovės plėsdamos savo veiklą į kitas šalis susiduria su reikšminga rizika - valiutų kursų svyravimu, t.y. kuomet įplaukų ir mokėjimų valiutos nesutampa. Todėl statybos darbų eksporto skatinimas INVEGA priemonėmis būtų reikšmingas ekonominės krizės mažinimo instrumentas.