KADA 2020 m. gegužės mėn.
KAM Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
DĖL Statybos darbų, kurie turi būti vykdomi nenutrūkstamai
APRAŠYMAS

Vilniaus miesto savivaldybės prašymu, siekiant racionaliai reglamentuoti triukšmo valdymo reikalavimus, asociacija pateikė nuomonę, kokie statybos darbai vykdomi nenutrūkstamai, t.y. jų atžvilgiu turėtų būti leidžiama nesilaikyti triukšmo reikalavimų.

Dėl technologinių priežasčių: 1) Masyvių konstrukcijų betonavimas (bokštai, tiltų sijos ir pan.); 2) Didelių metalo konstrukcijų montavimo darbai (stulpai, antenos, cisternos ir pan.); 3) Darbai, kurie turi būti užbaigti iki tam tikrų oro sąlygų pasikeitimo (oro temperatūros, kritulių ir pan.), kai yra oro sąlygų pasikeitimo grėsmė, pvz.: asfaltavimo, lauko komunikacijų tiesimo, stogo įrengimo ir pan.

Dėl viešojo intereso: 1) Statinio avarijos grėsmės arba avarijos pasekmių likvidavimo darbai, siekiant apsaugoti žmones, turtą ar išvengti dar didesnės avarijos; 2) Atliekant statybos darbus, dėl kurių reikia laikinai atjungti naudojamus inžinerinius tinklus; 3) Remonto ir rekonstrukcijos darbai įmonėse, kuriose veikla vykdoma 24 val. per parą 7 dienas per savaitę (ligoninės, geležinkelio įrenginiai, oro uostai, gamyklos kuriose yra 

 

ekstruderiai, ir pan.); 4) Atliekant kelių statybos darbus, kai negalima uždaryti ar apriboti tų kelių naudojimo; 5) Atliekant inžinerinių statinių (inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų) statybos darbus, kurių atlikimo laikas pasirinktas taip, kad būtų išvengiama automobilių spūsčių susidarymo dienos ar vakaro metu; 6) Atgabenant ir iškraunant konstrukcijas, įrenginius ar mechanizmus į statybvietę arba išgabenant iš jos, kai dėl jų gabaritų, transportavimo, pakrovimo ar iškrovimo specifikos gabenimo laikas pasirinktas taip, kad būtų išvengiama automobilių spūsčių susidarymo dienos ar vakaro metu; ir kt.