KADA 2020 m. birželio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL STR „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir STR „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
APRAŠYMAS

Asociacija iš esmės neprieštarauja Aplinkos ministerijos pasiūlymui įteisinti savarankiškai funkcionuoti galinčios statinio dalies statybos užbaigimo galimybę.

 

Papildomai asociacija siūlo grąžinti anksčiau galiojusią statybos užbaigimo tvarką, pagal kurią daugiabučių namų statyba galėjo būti užbaigiama tik atlikus pilną butų apdailą. Statybos užbaigimas tik atlikus pilną butų apdailą yra teisingesnis dėl eilės priežasčių: „šešėlio“ sumažinimas naujos statybos butų įrengimo rinkoje, tokiu būdu padidinant valstybės biudžeto pajamas, apdailos darbų kokybės garantijų formalizavimas ir kt.

 

Asociacija taip pat atkreipė dėmesį, kad rangovai dažnai susiduria su situacija, kai statybos darbų atlikimo metu nustatomi techninio projekto trūkumai, kuriuos būtina pašalinti, kad būtų galima vykdyti statybos darbus. Civilinio kodekso 6.659 straipsnis nustato, kad šiais atvejais rangovas turi kreiptis į užsakovą. Tokia kodekso nuostata yra logiška, kadangi projektavimo paslaugas užsakė ir apmokėjo užsakovas, o ne rangovas, todėl tik užsakovas gali reikalauti iš projektuotojo pataisyti projektą. Rangovas neturi jokių sutartinių santykių su projektuotoju, todėl negali tiesiogiai kreiptis į projektuotoją ir duoti jam imperatyvius nurodymus. Tačiau statybos techniniame reglamente „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ yra numatytas kitoks reguliavimas, kuris prieštarauja Civiliniam kodeksui ir iškraipo Statybos įstatyme nustatytus statybos dalyvių tarpusavio ryšių principus.