KADA 2020 m. birželio mėn.
KAM Lietuvos bankui
DĖL Standartinių civilinės atsakomybės draudimo sutarčių sąlygų bei civilinės atsakomybės draudimo duomenų bazės
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad draudikai taiko skirtingas privalomojo statybos dalyvių (rangovų, projektuotojų, techninių prižiūrėtojų ir kt.) civilinės atsakomybės draudimo sutarčių sąlygas, bet ne visos sąlygos yra sąžiningos draudėjų atžvilgiu. Asociacijos nuomone, tai atvejais, kai  draudimas yra privalomasis, valstybės vaidmuo reguliuojant draudimo sąlygas turėtų būti didesnis, t.y. standartines sąlygas turėtų parengti patvirtinti atsakinga valstybės institucija. Tokiu būdu užtikrinti maksimalų sutarčių sąlygų sąžiningumą, aiškumą bei interesų pusiausvyrą.

 

Asociacija taip pat atkreipė dėmesį, kad nėra duomenų bazės, kuri būtų viešai prieinama ir kurioje suinteresuoti asmenys galėtų gauti konsoliduotą informaciją apie statybos dalyviams išduotus draudimus. Tokia duomenų bazė sudarytų prielaidas visiems suinteresuotiems asmenims (užsakovams, perkančiosioms organizacijos, statybos dalyviams, draudikams, kontroliuojančioms institucijoms) operatyviai prieiti prie duomenų. Atsirastų geresnės sąlygos organizuoti statybos sektoriaus viešuosius pirkimus, užtikrinti sąžiningą statybos dalyvių konkurenciją.