KADA 2020 m. liepos mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL LR viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (dėl genrangovų atsiskaitymo su subrangovais)
APRAŠYMAS

Asociacija pateikė pasiūlymus dėl Aplinkos ministerijos parengto LR viešųjų pirkimų įstatymo projekto, kuriuo siekiama disciplinuoti genrangovų atsiskaitymą su subrangovais viešuosiuose pirkimuose.

 

Asociacijos nuomone, LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas jau numato atsiskaitymo tarp ūkio subjektų terminus, todėl naujame projekte numatytas 20 dienų atsiskaitymo terminas neatitinka aukščiau minėto įstatymo nuostatų ir įtvirtins koalizinį reguliavimą. Be to, 20 dienų terminas nėra įprastas praktikoje, nes dažniausiai taikomas 30 dienų terminas po darbų (darbų etapo) užbaigimo, todėl abejotina, ar nebus pernelyg sudėtinga ir painu vienu metu taikyti dvejopą termino skaičiavimo algoritmą.

 

Pažymėtina, kad genrangovas ir subrangovas gali būti sutartyje nustatę terminą bei jo atskaitos tašką, kuris yra abiem šalims priimtinas. Todėl svarbu ne pats terminas, o kad jo būtų laikomasi

 

Todėl nėra būtinybės primesti šalims kitokių terminų, nei jau numato LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas, tačiau galima nustatyti pasekmes, kurios skatintų genrangovus laikytis terminų. Tokiomis pasekmėmis yra įstatymo projekte numatyta galimybė, kad už atsiskaitymo terminų nesilaikymą genrangovas gali būti įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

 

Tačiau statyboje genrangovas gali turėti daug subrangovų ir kiekvienam iš jų atlikti daugybę mokėjimų. Todėl pasekmė, kad genrangovas už vieną atsiskaitymo su subrangovu pažeidimą jau gali būti įtrauktas nepatikimų tiekėjų sąrašą, yra pernelyg griežta.

Asociacija siūlo įstatymo projektą tikslinti, kad tokia pasekmė genrangovo atžvilgiu gali būti taikoma tik jei su konkrečiu subtiekėju nebuvo atsiskaityta 2 kartus per 1 metus