KADA 2020 m. rugsėjo mėn.
KAM LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui
DĖL LR Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, siūlomos nuostatos devalvuoja didelių bendrų pastangų dėka pradėjusių realiai veikti sektorinių profesinių komitetų ir sukurtų bei patvirtintų profesinių standartų vaidmenį visoje švietimo sistemoje. Įstatymo projektas nepagrįstai panaikina darbdavių tiesioginį dalyvavimą nustatant V lygio specialistų poreikį ir pageidaujamą kokybę, kadangi siūloma atsisakyti sektorinių profesinių komitetų dalyvavimo trumpųjų studijų programų ir suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių sąrašo rengimo procese.

Taip pat, asociacijos nuomone, šiandien daugumoje sektorių V lygio specialistai yra darbininkų inteligentija, tai meistrai, žinias ir gebėjimus sukaupę per daugelį darbo metų ir daugelį mokymų. Tokiais specialistais darbdaviai labiausiai pasitiki, tačiau įstatymo projekte nepagrįstai siūloma juos pakeisti tik trumpąsias studijas baigusiais ir nebereikalaujant jokios patirties.