KADA 2020 m. rugsėjo mėn.
KAM LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
DĖL Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projekto 
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, visais atvejais, kai perkančioji organizacija ne dėl tiekėjo kaltės nutraukia pradėtas procedūras ar atmeta visus pasiūlymus, tiekėjai patiria išlaidas (darbuotojų ar pasamdytų konsultantų sugaištas laikas ir jų darbo apmokėjimas rengiant pasiūlymus, sugaištas laikas pasitelkiant partnerius ir subrangovus, išlaidos užtikrinimams/garantijoms gauti). Todėl perkančiajai organizacijai nutraukus pradėtas procedūras ar atmetus visų tiekėjų pasiūlymus, kartu būtina užtikrinti teisingą ir sąžiningą tiekėjų interesų apsaugą, t.y. būtina numatyti perkančiosioms organizacijoms pareigą kompensuoti tiekėjų išlaidas bei pavesti LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai parengti išlaidų apskaičiavimo metodiką.

Taip pat, asociacijos nuomone, siūlomi profesinio pažeidimo reglamentavimo pakeitimai nėra aiškūs ir tikslūs, atskiros nuostatos dubliuojasi. Kritikuotina įstatymo projekto rengėjo pozicija, kad pašalinti iš pirkimo procedūrų galėtų pakakti tam tikrų institucijų sprendimų ar įtarimų administracinio pobūdžio pažeidimais (pavyzdžiui, dėl darbo, konkurencijos ar kitų sričių teisės klausimų, kai šie įtarimai ar pažeidimai nebūtų galutinai ištirti teismine tvarka).