KADA 2021 m. gegužės mėn.
KAM

LR Aplinkos ministerijai

LR Vidaus reikalų ministerijai

DĖL Medinių daugiaaukščių pastatų priešgaisrinės apsaugos reikalavimų
APRAŠYMAS

Aplinkos ministerija viešoje erdvėje skelbia, kad 50 proc. statybinių medžiagų statant visuomeninius statinius nuo 2024 m. turės sudaryti šiam tikslui skirta mediena ir kitos organinės medžiagos. Taip pat Aplinkos ministerijos parengtoje Lietuvos ilgalaikės renovacijos strategijoje numatyti ambicingi renovuotinų pastatų kiekiai, o kaip viena iš priemonių šiems tikslams pasiekti svarstoma galimybė renovacijoje naudoti modulines integruotas sistemas (įskaitant ir medines). 

 

Asociacijos nuomone, būtina peržiūrėti mediniams daugiaaukščiams pastatams taikytinų priešgaisrinės apsaugos reikalavimus, kadangi esant dabartiniams priešgaisrinės apsaugos reikalavimams bus sunku įgyvendinti minėtus Aplinkos ministerijos tikslus.

 

Lietuvoje jau naudojami ir net gaminami naujos kartos mediniai statybos produktai. Tai neišvengiama statybos pramonės pažanga, todėl būtina naujai peržiūrėti priešgaisrinės apsaugos reikalavimus, pritaikant juos šiuolaikinei medinei statybai.