KADA 2021 m. birželio mėn.
KAM LR Teisingumo ministerijai
DĖL Teismo ekspertų statybos srityje kvalifikacijos
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, pagrindinė statybos srities teismo ekspertizių netinkamos kokybės priežastis yra nepakankama dalies į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą įrašytų asmenų kvalifikacija. Šiuo metu yra susidariusi situacija, kad kai kuriais atvejais vienos srities kvalifikaciją turintys asmenys vertina kitos srities kvalifikaciją turinčių specialistų darbą. Dėl tokios priežasties statybos dalyviams kyla nemažai abejonių dėl teismo ekspertizių rūšies koreliavimo su ekspertų kvalifikacijos sritimi. Statybos dalyviams taip pat nėra aiškus statybos srities teismo ekspertizių skirstymas į rūšis.

 

Asociacija siūlo, kad į Lietuvos teismo ekspertų sąrašą būtų įrašomi tik tinkamą kvalifikaciją turintys ekspertai, ir aiškiau išdėstyti statybos srities ekspertizių rūšių pagrindinius sprendžiamus uždavinius, siekiant teismo ekspertizių rūšies koreliavimo su ekspertų kvalifikacijos sritimi.