KADA 2021 m. kovo mėn.
KAM LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
DĖL Juridinių asmenų dalyvių susirinkimų
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad pagal įvairias juridinių asmenų teisines formas bei juridinių asmenų buhalterinę apskaitą reglamentuojančius įstatymus juridiniai asmenys iki kiekvienų metų gegužės 1 d. turi sušaukti juridinio asmens dalyvių visuotinį susirinkimą ir patvirtinti praėjusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Tačiau yra rizika, kad žmonių sambūryje galima užsikrėsti COVID-19, o tai ypač aktualu juridiniams asmenims, kuriuose yra daug dalyvių (pvz. atvirose akcinėse bendrovėse, didelėse asociacijose). Saugiai organizuoti susirinkimą didelei žmonių grupei (pvz. 100-1000 asm.) yra gana sudėtinga, todėl juridinių asmenų dalyviai nenorės atvykti į susirinkimus ir bus sunku surinkti susirinkimo kvorumą.

Asociacijos nuomone, karantino metu ir bent jau iki birželio mėn. (jeigu karantinas būtų atšauktas) turėtų būti leidžiama nerengti juridinių asmenų dalyvių visuotinių susirinkimų ir atitinkamai nukeliamas metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas ir pateikimas.