KADA 2021 m. balandžio mėn.
KAM

LR Aplinkos ministerijai

DĖL Europos profesinės kortelės taikymo
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad kartu su statybos inžinierius atstovaujančiomis asociacijomis yra pasirašiusi Memorandumą bei jo pagrindu yra sudariusi Jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią bendradarbiauja suteikiant statybos inžinieriaus profesines kvalifikacijas, išduodant statybos inžinieriaus korteles ir kaupiant duomenis statybos sektoriaus darbuotojų duomenų bazėje STATREG.

 

Asociacijos nuomone, ši 7 asociacijų sukurta metodinė, teisinė ir IT programinė platforma gali būti pagrindu taikant Europos profesinės kvalifikacijos procedūrą statybos inžinieriaus profesijai bei išduodant Europos profesines korteles. Duomenų struktūra, kuri kaupiama STATREG bazėje, atitinka Europos statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimui keliamus reikalavimus.