KADA 2022 m. sausio mėn.
KAM LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
DĖL Darbuotojų mokymo ir instruktavimo
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo pratęsti jau pradėtą diskusiją ir iniciatyvą dėl darbuotojų mokymo ir instruktavimo.

Pagal šiuo metu galiojantį LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą darbuotojų mokymas ir instruktavimas yra darbdavio pareiga. Asociacijos nuomone, visų pirma teisės aktuose būtina aiškiau atriboti mokymą nuo instruktavimo. Tuomet numatyti galimybę, kad akredituotų įmonių/organizacijų atlikti darbų saugos mokymai (ne instruktavimas) galėtų būti prilyginami kaip įvykdyta darbdavio pareiga apmokyti darbuotoją, t.y. nebereikalaujant, kad darbdavys iš naujo apmokytų darbuotoją.