KADA 2022 m. sausio mėn.
KAM LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
DĖL LR Darbo kodekso pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria Darbo kodekso 144 straipsnio pakeitimui, pagal kurį įstatymo projekto rengėjai siūlo atsisakyti kompensacijų už darbus, kurie yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekami lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu.

Statybos darbai pagal savo prigimtį yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekami lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu. Todėl teisinga ir logiška, kad statybos sektoriaus darbuotojams pagal DK 144 str. 8 d. yra mokamos kompensacijoms (neapmokestinant jų GPM ir soc. draudimo įmokomis), nes darbuotojai nuolat išvažiuoja iš gyvenamosios vietos (miesto, savivaldybės), palieka šeimas, patiria dėl to nepatogumus. Pažymėtina, kad kompensacijų panaikinimas faktiškai paneigia darbuotojų teisę į teisingą darbo sąlygų bei jų finansinės išraiškos reguliavimą.

Asociacijos nuomone, jeigu pasitaiko pavienių piktnaudžiavimo atvejų, kuomet darbo užmokestis „slepiamas“ kompensacijų forma (išvengiant GPM ir soc. draudimo įmokų), su tokiais pažeidimais reikia kovoti individualia tvarka, o ne mažinant ar panaikinat kompensacijas visiems darbuotojams. Įstatymo projekte įžvelgiame ydingą teisėkūros praktiką, kuomet norint kovoti su pavieniais pažeidimais, nueinama primityviausiu keliu – apskritai uždrausti tam tikrą veiksmą. Tai rodo valstybės nesugebėjimą suvaldyti pavienių pažeidėjų.