KADA 2022 m. kovo mėn.
KAM

LR Ministrei pirmininkei

LR Finansų ministrei

LR Ekonomikos ir inovacijų ministrei

DĖL Karinio konflikto Ukrainoje įtakos statybų verslui bei būtinų sektoriaus stabilumo užtikrinimo priemonių
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį į tai, kokią įtaką statybos sektoriui padarys karinis konfliktas Ukrainoje bei ekonominės sankcijos, kurios pritaikytos Rusijai ir Baltarusijai: staigiai didėja pagrindinių medžiagų kainos ir netrukus medžiagų pritrūks; statybos darbų viešojo pirkimo sutartyse nėra numatytas adekvataus kainų indeksavimo ir terminų pratęsimo galimybė; užsakovai neturi suformavę finansinio rezervo padidėjusių statybos kaštų finansavimui; dėl medžiagų trūkumo ir kainų didėjimo neįmanoma pateikti pasiūlymų naujuose statybos darbų konkursuose.

 

Asociacija siūlo priemones, kurios padėtų stabilizuoti statybos sektorių bei užtikrintų statybos darbų viešųjų pirkimų sutarčių įvykdymą:

 

1) valstybės lygiu pripažinti, kad medžiagų tiekimas iš Ukrainos, Rusijos ir Baltarusijos yra objektyviai neįmanomas ir yra nuo civilinės atsakomybės už prievolių neįvykdymą atleidžianti aplinkybė. Reikalingas visiems vienodas situacijos supratimas, neperkeliant šios situacijos interpretavimo į teismų lygmenį;

2) numatyti statybos medžiagų kainų indeksavimo galimybę jau sudarytose statybos darbų viešojo pirkimo sutartyse;

3) numatyti statybos darbų atlikimo terminų pratęsimo galimybę jau sudarytose statybos darbų viešojo pirkimo sutartyse. Kartu pratęsti ES finansuojamų projektų įgyvendinimo terminus, kiek tai įmanoma;

4) užtikrinti, kad perkančiosios organizacijos suformuotų realų užsakovo rezervą, kaip numato statybos teisės aktai. Taip pat valstybės biudžete numatyti finansinį rezervą statybos darbų pabrangimui kompensuoti ir patvirtinti procedūras šio rezervavo naudojimui;

5) parengti kainos apskaičiavimo ir keitimo metodiką naujai organizuojamiems statybos darbų viešiesiems  pirkimams – tiems atvejams, kai tikslių kainų neįmanoma pateikti;

6) užtikrinti darbuotojų prastovų finansavimą valstybės lėšomis, siekiant išsaugoti darbo vietas;

7) ypatingą dėmesį skirti tiems statybos darbų pirkimams, kuriuose trūkstamos statybinės medžiagos naudojamos minimaliai (pvz. viešųjų pastatų bei gyvenamųjų namų renovacija) – suformuoti valstybės užsakymo paketą sektoriaus užimtumui, užtikrinant greitas viešųjų pirkimų procedūras bei stabilų finansavimą.