KADA 2022 m. kovo mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Statybos dokumentų kaupimo skaitmenine forma
APRAŠYMAS

Asociacija  atkreipė ministerijos dėmesį, kad 2022 m.  gegužės 1 d. įsigalios Statybos įstatymo pakeitimas, kuris numato privalomą statybos dokumentų kaupimą skaitmenine forma ir privalomą jų perdavimą naujam statinio įgijėjui, kai statinys yra perleidžiamas. Įstatyme numatyta, kad detalias šių pareigų įgyvendinimo sąlygas nustato Aplinkos ministras, tačiau šiuo metu ministerijos keičiami STR‘ai reikiamo detalizavimo nenumato ir netgi iškreipia Statybos įstatymo nuostatų prasmę, pavyzdžiui svarbiausių statybos dokumentų (statinio projektas, statybos darbų žurnalas, statybos produktų deklaracijos) kaupimas skaitmenine forma yra nukeltas net į 2024 m.

Be to, keičiami STR‘ai nedetalizuoja statybos elektroninių dokumentų ar skaitmeninių kopijų perdavimo tvarkos, kai perleidžiamos statinio dalys, suformuotos atskirais turtiniais vienetais (pvz. butais). Šiuo atveju, asociacijos nuomone, ne visi statybos dokumentai objektyviai yra reikalingi turtinio vieneto (pvz. buto) pirkėjui. Abejotina, ar buto savininkui reikia viso daugiabučio namo techninio ir darbo projektų, viso daugiabučio namo statybos darbų žurnalo, viso daugiabučio namo statybos produktų deklaracijų ir pan. Asociacija siūlo, kad butų ar kitų turtinių vienetų pirkėjams privalomai būtų perduodami tik su tuo turtiniu vienetu susijusios projekto dalys (pvz. inžinerinių tinklų bute išdėstymo brėžiniai) ir turtiniame vienete montuojamų įrenginių dokumentai (pvz. bute įmontuojamo rekuperatoriaus, dujinio katilo ir pan. kokybės ir eksploatacijos dokumentai). Viso daugiabučio namo visi dokumentai turėtų būti perduodami tik namo eksploatavimo bendrijai arba administratoriui, jeigu bendrijos nėra.