KADA 2022 m. kovo mėn.
KAM LR Ministrei Pirmininkei
DĖL Statybų sektoriaus stabilumo užtikrinimo
APRAŠYMAS

Asociacija, kartu su asociacija „Lietuvos keliai“, Lietuvos elektros energetikos asociacija ir Lietuvos melioracijos įmonių asociacija prašo atkreipti dėmesį, kad sektoriuje staigiai didėja visų pagrindinių medžiagų kainos (kai kurių medžiagų kaina padidėjo dvigubai), tačiau statybos darbų viešojo pirkimo sutartyse nėra numatyta adekvataus kainų indeksavimo ir terminų pratęsimo galimybė, be to užsakovai nėra suformavę finansinio rezervo padidėjusių statybos kaštų finansavimui. Todėl rangovai negali įvykdyti jau sudarytų sutarčių, taip pat negali pasirašyti sutarčių senomis kainomis dar prieš karinį konfliktą laimėtuose konkursuose.

Lietuvos statybų sektoriaus asociacijų nuomone, svarbiausios ir skubiai taikytinos priemonės, norint stabilizuoti padėtį sektoriuje, yra šios:

1) valstybės lygiu išreikšti aiškią politinę valią, kad dėl susidariusios situacijos būtina peržiūrėti statybinių medžiagų kainas bei statybos darbų atlikimo terminus statybos darbų viešojo pirkimo sutartyse LR civilinio kodekso 6.204 straipsnio pagrindu. Toks politinės valios pareiškimas turi būti prielaida visoms perkančiosioms organizacijoms indeksuoti statybinių medžiagų kainas bei pratęsti statybos darbų atlikimo terminus viešojo pirkimo sutartyse, kaip numato minėtasis LR civilinio kodekso straipsnis, neperkeliant šių klausimų sprendimo į teismų lygmenį;

2) valstybės lygiu suformuoti finansinį rezervą statybų pabrangimui finansuoti bei nustatyti jo panaudojimo tvarką statybos darbų viešojo pirkimo sutartyse.

Šias priemones taikyti tiek sudarytose sutartyse, tiek naujose sutartyse, kurios turi būti sudaromos iki karinio konflikto įvykusiuose konkursuose.