KADA 2022 m. balandžio mėn.
KAM

LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui

LR Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkui

DĖL Statybų sektoriaus stabilumo užtikrinimo
APRAŠYMAS

Asociacija prašo atkreipti dėmesį į kritinę situaciją statybos sektoriuje, kuri susidarė dėl karinio konflikto Ukrainoje bei ekonominių sankcijų, kurios pritaikytos Rusijai ir Baltarusijai. Sektoriuje staigiai didėja visų pagrindinių medžiagų kainos (kai kurių medžiagų kaina padidėjo dvigubai), tačiau statybos darbų viešojo pirkimo sutartyse nėra numatyta adekvataus kainų indeksavimo galimybė, be to užsakovai nėra suformavę finansinio rezervo padidėjusių statybos kaštų finansavimui. Todėl rangovai negali įvykdyti jau sudarytų sutarčių, taip pat negali pasirašyti sutarčių senomis kainomis dar prieš karinį konfliktą laimėtuose konkursuose.

Ypač svarbus klausimas - iš kur perkančiosioms organizacijoms gauti lėšų kainų padidėjimui finansuoti. Perkančiosios organizacijos, kurios metiniuose planuose turi dar nepradėtų statybos objektų, galėtų atsisakyti kurio nors ateities objekto tam, kad užbaigti jau pradėtus objektus. Tačiau tam yra reikalingos teisinės procedūros.

Kai kurių perkančiųjų organizacijų metiniuose planuose nėra nepradėtų objektų, todėl neįmanoma finansavimo klausimo spręsti atsisakant nuo ateities objektų. Tokioms sutartims finansuoti būtina valstybės lygiu suformuoti finansinį rezervą bei nustatyti jo panaudojimo tvarką.

Asociacija prašo organizuoti šių klausimų aptarimą jungtiniame komitetų posėdyje skubos tvarka, pakviečiant Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnybos bei statybos sektoriaus asociacijų atstovus.