KADA 2022 m. balandžio mėn.
KAM

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

Viešųjų pirkimų tarnybai

DĖL Kainų indeksavimo statybos darbų viešojo pirkimų sutartyse
APRAŠYMAS

Asociacija prašo atkreipti institucijų dėmesį, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Viešųjų pirkimų tarnyba išsakė aiškią poziciją, jog sutartys, kuriose nėra numatytas kainų indeksavimas, gali būti keičiamos LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu. T.y. šiuo pagrindu gali būti indeksuojamos kainos jau pasirašytose sutartyse ir rangovai turi teisę kreiptis į perkančiąsias organizacijas dėl sutarties pakeitimo.

Tačiau praktikoje į rangovų prašymus dėl kainų indeksavimo ir sutarčių keitimo perkančiosios organizacijos reaguoja vangiai, ieško dirbtinių teisinių argumentų to nedaryti.

Asociacijos nuomone, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Viešųjų pirkimų tarnyba turėtų užkirsti kelią nesąžiningam perkančiųjų organizacijų vengimui indeksuoti kainas.

Taip pat asociacija prašo numatyti galimybę rangovams nepasirašyti sutarties, neprarandant sutarties sudarymo garantijos, prieš karinį konfliktą laimėtuose konkursuose, kuriuose pasiūlymai buvo pateikti senomis kainomis, o sutartys dar nepasirašytos.