KADA 2022 m. rugsėjo mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus
APRAŠYMAS

Asociacija susipažino su Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo projektu ir atkreipė ministerijos dėmesį į problemas, kurios atsiras įgyvendinant žaliuosius kriterijus statybos darbų viešųjų pirkimų praktikoje.

Asociacijos nuomone, rangovams bus sudėtinga įrodyti statyboje naudojamų produktų atitikimą žaliesiems reikalavimams, jeigu produktų dokumentuose gamintojai nepateiks deklaracijos apie atitikimą žaliesiems reikalavimams.

Tikėtina, kad didieji užsienio gamintojai neteiks jokių specialių deklaracijų apie produktų atitikimą žaliesiems reikalavimams, nes Lietuvos rinka jiems yra per maža, kad rengti specialius dokumentus. Todėl gali būti, kad viešųjų pirkimų praktikoje statybos produktų atitikimas žaliesiems reikalavimams bus užtikrinamas sekančiai: rangovai reikalaus iš produktų gamintojų arba galutinių tiekėjų bent abstrakčių patvirtinimų (garantijų), kad produktas atitinka žaliuosius reikalavimus. Atitinkamai analogiškus abstrakčius ir jokiais specialiais tyrimais neįrodytus patvirtinimus rangovai suteiks perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija, kaip ir rangovas, negalės niekaip patikrinti, ar statybos produktai atitinka šiuos reikalavimus, nes jokių specialių tyrimų pati neorganizuos.

Norint paskatinti, kad statybos produktų gamintojai ar galutiniai tiekėjai pateiktų specialias deklaracijas ar, esant reikalui, organizuotų tyrimus akredituotuose laboratorijose / sertifikavimo įstaigose, tokios procedūros turėtų būti greitos ir nebrangios.