KADA 2023 m. balandžio mėn.
KAM Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
DĖL STR „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija yra pristačiusi Aplinkos ministerijai naująją statinio paso koncepciją, pagal kurią statinio statybos dokumentai taptų statinio paso dalimi, tokiu būdu sukuriant pasą kaip integruotą informacijos apie statinį bei statinio dokumentų visumą.

Šiuo metu galiojančiame Statybos įstatyme yra numatyta statytojo (savininko) prievolė saugoti tam tikrų dokumentų apie statybą / statinį skaitmeninius failus ir juos perduoti naujam savininkui, jei statinys yra perleidžiamas. Tai savotiška naujosios statinio paso koncepcijos užuomazga. Asociacija siūlo toliau išplėtoti šią Statybos įstatymo nuostatą ir statinio pasą apibrėžti kaip visų statybos / statinio dokumentų ir visuminės informacijos apie statinį visumą.