KADA  2018 m. sausio mėn.
KAM  Švietimo ir mokslo ministerijai
DĖL  Kompetencijų vertinimo reglamentavimo tobulinimo
APRAŠYMAS Asociacija, atsižvelgdama į tai, kad yra priimta nauja LR profesinio mokymo įstatymo redakcija, siūlo optimizuoti kompetencijų vertinimo procedūras, daugiau taikyti elektroninius instrumentus, taip pat aiškiau reglamentuoti kompetencijų, įgytų mokantis pagal neformaliojo profesinio mokymo programas bei savišvietos būdu, vertinimo procedūras