KADA  2018 m. vasario mėn.
KAM  Valstybinės darbo inspekcijos prašymu
DĖL  LR darbo kodekso įgyvendinimo
APRAŠYMAS Asociacija, atsižvelgdama į narių pateiktas praktines pastabas, siūlo tikslinti kodekso nuostatas dėl darbo tarybų, darbo užmokesčio, projektinio darbo ir kt., siekiant darbo santykių lankstumo ir biurokratinės naštos mažinimo