KADA  2018 m. kovo mėn.
KAM  Finansų ministerijai
DĖL  LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo projekto 
APRAŠYMAS Asociacija pateikė pasiūlymus dėl bankroto ir restruktūrizavimo procesų tobulinimo bei prevencijos. Asociacija siūlo didinti informacijos apie nemokią įmonę atskleidimo kreditoriams bei kreditorių priėjimo prie tokios informacijos galimybes, taip pat numatyti priemones, kurios paskatintų įmones laiku pateikti VĮ Registrų centrui savo finansinius dokumentus (pavyzdžiui, vėluojančioms įmonėms neteikti valstybės registrų paslaugų), taip pat sudaryti kreditoriams galimybę kapitalizuoti kreditorių reikalavimus įsigyjant už juos nemokios įmonės akcijų.