KADA  2018 m. birželio mėn.
KAM  Lietuvos pramonininkų konfederacijai
DĖL  Užimtumo sistemos ir Lietuvos darbo biržos veiklos tobulinimo
APRAŠYMAS

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto prašymu Asociacija pateikė pasiūlymus dėl užimtumo sistemos ir Lietuvos darbo biržos veiklos tobulinimo:

1. Perkvalifikavimo organizavimas turi vykti ne „formaliai“, o nuolat ir kryptingai vykdant darbo rinkos poreikių analizę, gebant greitai reaguoti pagal regionų ir atskirų ūkio sektorių poreikius.

2. Keisti teisės aktus, siekiant skatinti šalies piliečius ne gyventi iš pašalpų, o ieškoti legalaus darbo.

3. Atsisakyti laisvų darbo vietų registravimo ir fizinio apsilankymo pas darbdavius prievolių.

4. Maksimaliai mažinti bedarbių fizinio apsilankymo darbo biržoje būtinybę, komunikavime daugiau taikyti elektroninius instrumentus.

5. Aktyviau bendradarbiauti su seniūnijomis, rinkti informaciją apie jų poreikius ir trumpalaikių darbų suteikimo galimybes.

6. Nevykdyti tos veiklos, kurią realiai vykdo verslas (pvz. darbo paieškos-pasiūlos portalų veikla, įdarbinimo agentūrų veikla). LDB turi vykdyti tokią veiklą, kuriai vykdyti finansines bei kitokias priemones turi tik valstybė, pavyzdžiui skirti finansavimą, kad bedarbis galėtų pasinaudoti verslo paslaugomis ieškant darbo - mokamų CV portalų bei įdarbinimo agentūrų paslaugų apmokėjimui.