KADA  2018 m. birželio mėn. 
KAM  Ūkio ministerijai
DĖL  Užduočių Lietuvos komercijos atašė
APRAŠYMAS

Ūkio ministerijos prašymu Asociacija pateikė pasiūlymus dėl užduočių Lietuvos komercijos atašė:

1. Pagal verslo įmonių ar verslo asociacijų užklausas surinkti informaciją apie konkrečioje valstybėje galiojantį verslo reguliavimą, t.y. mokesčius, veiklos įteisinimą, veiklos formas, darbo santykius, komandiruojamus darbuotojus, darbo užmokestį, soc. draudimą, profesinių sąjungų reikalavimus ir pan.

Tokia informacija labai reikalinga įmonėms, kurios nori vykdyti veiklą užsienyje, steigti įmonę ar filialą, dirbti pagal tiesioginę sutartį su toje valstybėje registruotu užsakovu arba subrangos pagrindais.

2. Komercijos atašė turėtų, kiekvienas atskirai, surengti Lietuvos pramonininkų konfederacijoje susitikimą su verslo bendruomene ir to susitikimo metu tiesiogiai išklausyti pasiūlymus savo veiklai konkrečioje valstybėje.