KADA  2018 m. rugpjūčio mėn. 
KAM  Teisingumo ministerijai
DĖL  LR lobistinės veiklos įstatymo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria, kad asociacijos (jų darbuotojai ir valdymo organų nariai) būtų laikomos lobistais. Asociacijos veikia pagal specialų įstatymą, kuris nenumato, kad asociacijų veikla būtų licencijuojama ar kažkaip kitaip ribojama specialiomis teisinėmis procedūromis. Be to, Asociacijų veiklos tikslai, atstovaujamos vertybės ir interesai yra numatyti steigimo dokumentuose, kurie yra vieši; asociacijos teikia Valstybės įmonei Registrų centras metines veiklos ataskaitas, kurios irgi yra viešos. Todėl asociacija iniciatyvų fiksavimas lobistinės veiklos instrumentais yra perteklinis, laikytinas administracine našta.

Asociacija siūlo, kad deklaruoti apie įvykusį lobizmo faktą privalo tik asmuo, kurio atžvilgiu vyko lobinimas. Per valstybės politikų ir tarnautojų deklaracijas būtų užtikrinamas pilnas, savalaikis ir objektyvus lobinimo atsekamumas.