KADA  2018 m. rugsėjo mėn.
KAM  Teisingumo ministerijai
DĖL  LR lobistinės veiklos įstatymo projekto
APRAŠYMAS Asociacija siūlo, kad  lobistinės veiklos iniciatyvas deklaruotų tik asmuo, kurio atžvilgiu vyko lobinimas. Deklaravimo pareiga negali būti perkelta teisėkūros iniciatyvas teikiančiam verslui ir visuomenei, nes teisėkūra yra valstybės funkcija. Valstybė turi šią funkciją įgyvendinti ir užtikrinti skaidrumą pati savo resursais, o ne perkeldama administracinę naštą verslui ir visuomenei.