KADA  2018 m. rugsėjo mėn.
KAM  Valstybinei darbo inspekcijai
DĖL  Pavojingų darbų sąrašo panaikinimo
APRAŠYMAS

Asociacija pritarė Valstybinės darbo inspekcijos siūlymui panaikinti pavojingų darbų sąrašą, kadangi racionaliau, kai darbų saugos priemonės įgyvendinamos vertinant konkrečią situaciją ir atsižvelgiant į konkrečių darbų specifiką, o ne pagal išankstinį sąrašą.

Tačiau LSA atkreipė dėmesį, kad pagal Statybos įstatymą potencialiai pavojingų darbų atlikimas yra vienas iš ypatingojo statinio požymių. Todėl siekiant sistemiško požiūrio, būtina įvertinti, kaip pavojingų darbų sąrašo naikinimas koreliuos su ypatingojo statinio samprata.