KADA  2018 m. spalio mėn. 
KAM  Lietuvos pramonininkų konfederacijai
DĖL  Kvotų įvedimo trūkstamų profesijų trečiųjų šalių piliečiams
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, pagal Vyriausybės siūlomą kvotų apskaičiavimo formulę nebus įmanoma teisingai ir tiksliai apskaičiuoti darbuotojų poreikio, kadangi dauguma formulės dedamųjų elementų yra sąlygiški bei paremti prielaidomis. Skaičiuojant kvotas pagal šią formulę, susidarys didelė paklaida.
Asociacija siūlo kvotų nustatymą grįsti šakinių asociacijų pateikta darbuotojų poreikio informacija, kurią šakinės asociacijos surinktų darbdavių apklausos būdu.