KADA  2018 m. spalio mėn.
KAM  Lietuvos pramonininkų konfederacijai
DĖL  LR konkurencijos įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS Asociacija nepritaria LR konkurencijos įstatymo pakeitimo projektui.  Projekte numatyta, kad Konkurencijos taryba sustabdo priverstinį baudos išieškojimą tik tada, jeigu baudos dydžiui pateikiama banko garantija. Asociacijos nuomone, tokia nuostata kelia abejonių dėl atitikimo Konstituciniams principams, kuriais laiduojama nekaltumo prezumpcija, teisė apskųsti valstybės institucijų sprendimus bei teisė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo.