KADA 2019 m. rugpjūčio mėn.
KAM Lietuvos pramoninkų konfederacijai 
DĖL LR Darbo kodekso pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria darbo užmokesčio mokėjimo grynaisiais pinigais ribojimui.

Su šešėline ekonomika daugiausiai yra susiję "neoficialūs" mokėjimai grynaisiais, t.y. kurie niekur neapskaitomi (buhalteriniais ar kitokiais dokumentais neužfiksuojami). Tokiems mokėjimams projekte nustatyti apribojimai jokios įtakos nedarys, todėl šešėlinės ekonomikos problemų neišspręs.

Be to, atsiskaitymų grynaisiais ribojimas sukels nepatogumų vietovėse, kur nėra banko skyrių ir bankomatų (pinigų išgryninimui) arba neprieinama el. bankininkystė (darbo užmokesčio pervedimui), t.y. kaimo vietovėse. Todėl apribojimai gali paskatinti "neoficialius mokėjimus".