KADA 2019 m. spalio mėn.
KAM LR Vidaus reikalų ministerijai
DĖL LR Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

 Asociacija nepritaria, kad viešojo administravimo įgaliojimai nebebus suteikiami asociacijoms. Tokia nuostata prieštarauja iki šiol valstybės deklaruotai politikai, kad valstybė turėtų atsisakyti funkcijų, kurias gali vykdyti verslas arba verslo savireguliacijos struktūros; kad valstybės institucijų veikla turi būti optimizuojama; kad naujos valstybinės organizacijos steigiamos tik jeigu norimų tikslų nėra galimybės pasiekti kitomis priemonėmis.

Asociacija nepritaria, kad valstybė pasirinko ne demokratinei valstybei būdingą viešojo administravimo politiką, grindžiamą pasirtikėjimu ir bendradarbiavimu su verslo bendruomene, bet galios telkimo valstybės rankose politiką.