KADA 2019 m. rugpjūčio mėn.
KAM Lietuvos pramoninkų konfederacijai 
DĖL LR Darbo kodekso pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria darbo užmokesčio mokėjimo grynaisiais pinigais ribojimui.

Su šešėline ekonomika daugiausiai yra susiję "neoficialūs" mokėjimai grynaisiais, t.y. kurie niekur neapskaitomi (buhalteriniais ar kitokiais dokumentais neužfiksuojami). Tokiems mokėjimams projekte nustatyti apribojimai jokios įtakos nedarys, todėl šešėlinės ekonomikos problemų neišspręs.

Be to, atsiskaitymų grynaisiais ribojimas sukels nepatogumų vietovėse, kur nėra banko skyrių ir bankomatų (pinigų išgryninimui) arba neprieinama el. bankininkystė (darbo užmokesčio pervedimui), t.y. kaimo vietovėse. Todėl apribojimai gali paskatinti "neoficialius mokėjimus".

 

KADA  2019 m. kovo mėn.
KAM  LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
DĖL  LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo įvertinti gerosios užsienio praktikos pritaikymo galimybes, siekiant optimizuoti statybos sektoriaus darbuotojų darbų saugos organizavimą įmonėse.

Šiuo metu darbuotojų mokymas ir instruktavimas yra darbdavio pareiga. Asociacijos nuomone, teisingesnis reguliavimas būtų, jeigu mokymasis būtų darbuotojo pareiga, o darbdaviui liktų tik instruktavimas.  

Darbuotojas, kuris pageidauja dirbti statyboje, turi turėti ne tik profesijos žinias, bet ir nuo tos profesijos neatsiejamas saugos žinias, t.y. žinias apie tai, kaip darbus saugiai atlikti. Tokių žinių turėjimas turėtų būti darbuotojo kaip tam tikros srities profesionalo pareiga, o ne darbą suteikiančio darbdavio pareiga. Šias žinias darbuotojas jau turi turėti ateidamas dirbti, o žinių patikrinimas turėtų vykti pas išorinius ekspertus pagal skirtingas programas, priklausomai nuo to, kokius statybos darbus darbuotojas dirbs, kokius įrankius, mechanizmus ir medžiagas naudos.

Jeigu darbuotojas pateikia darbdaviui tokį dokumentą, darbdaviui tai yra įrodymu, kad darbuotojas turi reikiamas darbų saugos žinias, reikiamą saugaus darbo kompetenciją. Tokiu atveju darbdavys privalėtų instruktuoti darbuotoją tik apie saugos reikalavimus darbo vietoje.

Asociacijos nuomone, toks mokymo ir instruktavimo reguliavimas, kai mokymasis yra darbuotojo pareiga, o instruktavimas darbdavio pareiga, teisingiau paskirstytų tarp šalių administracinę naštą ir padėtų optimizuoti darbų saugos organizavimą statybvietėse.